ETLA muistio 105: Venäjän merkitys suomalaisille yrityksille

ETLA muistio 105:
Venäjän merkitys suomalaisille yrityksille
by Ali-Yrkkö Jyrki, Hirvonen Johannes, Kangasharju Aki

Abstrakti:
Tässä muistiossa kuvataan Venäjän merkitystä Suomen taloudelle. Kauppavirtojen lisäksi tarkastelemme Venäjällä toimivien suomalaisten tytäryhtiöiden toiminnan laajuutta ja vastaavasti Suomessa toimivia venäläisyritysten tytäryhtiöitä. Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen Suomen ja Venäjän väliset liiketoimintaa koskevat yhteydet nähtiin suurena mahdollisuutena. Kasvavan kaupan lisäksi Venäjä nähtiin myös houkuttelevana investointikohteena. 2010-luvulla sekä kauppa että molempien maiden yritysten toiminta rajan yli on alkanut vähentyä pakotteiden ja ruplan heikentymisen myötä. Yhteydet olivat jo Ukrainan sotaan mennessä ehtineet vähentyä niin paljon, että uusien pakotteiden myötä edelleen vähenevät yhteydet eivät ole suistamassa Suomea taloudelliseen kriisiin. Taantumaskenaario edellyttäisi sodan eskaloitumista, energiakriisin syvenemistä ja muita nykyistä laaja-alaisempia tekijöitä. Kasvun hidastumiselta ja inflaation kiihtymiseltä ei kuitenkaan voi välttyä.

Lue koko teksti:
Venäjän merkitys suomalaisille yrityksille (etla.fi)

Tagit: Talous, Tuonti, Vienti

Ota yhteyttä

Sivuston ylläpidosta vastaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskus CEMAT (Center for Markets in Transition)

Aalto-yliopisto

Aalto-yliopisto
Kauppakorkeakoulu
Center for Markets in Transition (CEMAT)

Katuosoite

PL 21210 
00076 AALTO

Ekonomiaukio 1
Espoo

Ota yhteyttä

cemat(at)aalto.fi

 

Viagra Cialis